Velkommen - Slik gjennomfører du e-læringskurset

Klikk på sirklene for mer informasjon

Lese et utvalgt kapittel eller side

  • Dette kalles en kapittelflipp.
  • Kapittelflippene finnes øverst på alle sider.
  • Ved å klikke på en av disse flippene kommer det opp en oversikt over innholdet i kapittelet.
  • Finn underpunktet du ønsker å lese og klikk deg inn.
  • Du kan bla deg frem og tilbake i kurset ved hjelp av kapittelflippene. </li

Må jeg gjennomføre kurset i ett?

  • Du kan gå inn og ut av kurset som det passer deg.
  • Klikk på krysset i rød firkant øverst i høyre hjørne.

Bla deg frem og tilbake i kurset

  • Klikk på piltastene nederst til høyre på kurssiden.

Side /